تصاویر/ عاقبت زوج جاسوس هسته‌ای در آمریکا

این زوج به جرم جاسوسی و دادن اطلاعاتی راجع به سلاح‌های اتمی به اتحاد جماهیر شوروی به با صندلی الکتریکی اعدام شدند

تصاویر/ عاقبت زوج جاسوس هسته‌ای در آمریکا

این زوج به جرم جاسوسی و دادن اطلاعاتی راجع به سلاح‌های اتمی به «اتحاد جماهیر شوروی» به با صندلی الکتریکی اعدام شدند

گروه تاریخ پایگاه خبری تحلیلی مشرق- «ژولیوس روزنبرگ» و «اتل روزنبرگ» زوجی یهودی و کمونیست آمریکایی که هر دو را به جرم جاسوسی و دادن اطلاعاتی راجع به سلاح‌های اتمی به «اتحاد جماهیر شوروی» (روسیه فعلی) به تاریخ 29 خرداد 1332 شمسی، با صندلی الکتریکی اعدام شدند. «ژرار ژاگر» پژوهشگر فرانسوی، نیم قرن بعد تحقیقات وسیعی را درباره دادگاه روزنبرگ ها به انجام رساند. او معتقد است که روزنبرگ ها تنها در دادن اطلاعات غیراتمی، صنعتی و فنی دست داشته اند (از جمله پیامهای رد و بدل شده مابین کرملین و مامورینش در آمریکا). منفعت آنها از انجام این کار پرخطر تنها ایدئولوژیک بوده است و با قصد حمایت و اطلاع دادن به اتحاد شوروی به عنوان تنها وزنه در مقابل آلمان نازی و سپس ایالات متحد انجام گرفته است.

تصاویر/ عاقبت زوج جاسوس هسته‌ای در آمریکا

جاسوسان هسته ای، اتل و ژولیوس روزنبرگ

تصاویر/ عاقبت زوج جاسوس هسته‌ای در آمریکا

جاسوسان هسته ای، اتل و ژولیوس روزنبرگ پس از اعدام

تصاویر/ عاقبت زوج جاسوس هسته‌ای در آمریکا

جاسوسان هسته ای، اتل و ژولیوس روزنبرگ پس از اعدام