عکس/ اعدام یک خبرنگار

آن چه مشاهده می کنید، آخرین تصویری است که چند دقیقه پس از اعدامِ او به ثبت رسیده

عکس/ اعدام یک خبرنگار

آن چه مشاهده می کنید، آخرین تصویری است که چند دقیقه پس از اعدامِ او به ثبت رسیده

گروه تاریخ پایگاه خبری تحلیلی مشرق- «چزاره باتیستی» خبرنگار، سیاستمدار و جغرافیدانی ایتالیایی بود. وی متولد منطقه‌ی ایتالیایی‌نشینِ «ترنتو» بود که امروز در شمالِ ایتالیا قرار دارد اما تا پیش از پایان جنگ جهانی اول، بخشی از امپراطوری «اتریش-مجارستان» به شمار می رفت. وی برای الحاق این منطقه به ایتالیا، فعالیت فراوانی کرد و سرانجام در اواخر  «جنگ جهانی اول»(1917) به اسارت نیروهای امپراطوری «اتریش-مجارستان» درآمد و به حکم یک دادگاه نظامی اعدام شد. او درخواست کرد که اجازه دهند برای اعدام، لباس ارتش ایتالیا را بر تن کند اما اتریشی ها او را با لباس یک محکوم ساده اعدام کردند. آن چه مشاهده می کنید، آخرین تصویری است که چند دقیقه پس از اعدامِ او به ثبت رسیده. «باتیستی» امروزه از قهرمانان ملی ایتالیا به شمار می رود.

عکس/ اعدام یک خبرنگار

اعدام «چزاره باتیستی» خبرنگار و جغرافیدان ایتالیایی توسط اتریشی ها