فرصت‌طلبی وزیر مشاور در امور خارجه امارات از اعتراضات اقتصادی

فرصت‌طلبی وزیر مشاور در امور خارجه امارات از اعتراضات اقتصادی

وزیر خاجه امارات به اعتراضات اقتصادی در برخی از شهرهای ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الحیات،  «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی طی با انتشار توییتی در در واکنش به اعتراضات در ایران نوشت: اعتراضات در مشهد و دیگر شهرهای ایران فرصتی است از سوی تهران برای بررسی منطقی و اولویت دادن مسائل داخلی بر مسائل عربی.

قراقش همچنین نوشت: منفعت منطقه و ایران در توجه و ساخت داخل است.

گزارش مشکل
قرقاشاعتراضات