اعلام اسامی ۵۸ مصدوم و یک فوتی زلزله البرز

سازمان اورژانس کشوری، اسامی مصدومین زلزله شب گذشته البرز را اعلام کرد.

سازمان اورژانس کشوری، اسامی مصدومین زلزله شب گذشته البرز را اعلام کرد.

به گزارش خبرآنلاین، اسامی مصدومان به شرح زیر است:

۱ آرش صمدی 24 مرد ترومای دست راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲ میثم شادمانی 30 مرد تروما به پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۳ محدثه یوسفی 18 زن تروما به سر شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۴ آرین پاییزی 3 مرد تروما به دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۵ مهدی آجورلو 42 مرد تروما به پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۶ فاطمه ترکاشوند 16 زن تروما به سر شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۷ مهسا مرادی 26 زن ترومای دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۸ اعظم زاده نور 46 زن بریدگی پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۹ ابوالفضل آجورلو 36 مرد ترومای پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۰ الهام رضایی 28 زن بریدگی دست راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۱ محمد علی آشنایی 9 مرد تروما به دست راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۲ محمد طاها کریمی 5 مرد تروما به پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۳ محمدحسین جهانی فر 29 مرد ترومابه پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۴ بیتا فلاح 39 زن ترومابه دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۵ سحر حسابی 46 زن ترومای دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۶ مهدی نجف زاده 45 مرد ترومای کتف راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۷ مهدی جعفری 17 مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۸ بهاره راهی 27 زن پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۹ زهرا مرضی 14 زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس1

۲۰ آزیتا صحرایی 6 زن پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۱ مانی رضوان 16 مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۲ اسماعیل اقبالی 31 مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۳ طاهره تکلم 64 زن پهلوی راست شهید مدنی تحت نظر اورژانس1

۲۴ فرزانه بالایی 22 زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس1

۲۵ مریم شاهین فر 40 زن دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۶ سید حسین موسی راد 42 مرد دست چپ شهید مدنی تحت نظر اورژانس1

۲۷ زهرا نوری 17 زن پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۸ سارا واعظی 23 زن زانوی پای راست امام علی(ع) تحت نظر اورژانس

۲۹ حنانه اصغری 33 زن در رفتگی کتف راست البرز تحت نظر اورژانس

۳۰ سکینه سلامتی 55 زن شکستگی دوبل ساق پا شریعتی بستری در بخش تخصصی

۳۱ زهرا سلامتی 50 زن شکستگی مچ دست شریعتی بستری در بخش تخصصی

۳۲ اکرم کیهانی زن تروما پا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۳ باران محمدیان 8ماهه زن تروما به پا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۴ محمد رضا سلمانی 40 مرد تروما به پا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۵ حسین مراد ترکاشوند 81 مرد شکستگی فمور شریعتی بستری در بخش تخصصی1

۳۶ مازیار جاهدی 31 مرد پارگی کف پا شریعتی تحت نظر اورژانس1

۳۷ فرزانه بالانی زن ترومای کف پا شریعتی ترخیص

۳۸ هما شناسی 4 ماهه زن تروما به دست شریعتی ترخیص

۳۹ خوشقدم بهرامی 70 زن تروما به بینی تخت جمشید درمان سرپایی و ترخیص

۴۰ مهری کامکار 31 زن شکستگی ساق چپ تخت جمشید بستری در بخش تخصصی1

۴۱ زینب متصدی آقابزرگی 26 زن ترومای مچ پای چپ تخت جمشید درمان سرپایی و ترخیص1

۴۲ مریم زارع 24 زن درد شکم (مادر باردار) امام جعفر تحت نظر اورژانس

۴۳ افشین مهرانی 30 مرد تروما به پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۴۴ محدثه امیری 27 زن سقوط شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۴۵ آرزو خوشبخت 27 زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس

۴۶ علی سلیمانی 58 مرد ارست قلبی تنفسی امام حسین فوت

۴۷ سمیرا کلانتری 40 زن اضطراب درمان سرپایی و ترخیص

۴۸ آسیه توانا 38 زن تشنج درمان سرپایی و ترخیص

۴۹ تینا روستایی 12 زن اضطراب درمان سرپایی و ترخیص ...

... ترخیص

۵۲ مسعود ثمودی 28 مرد پارگی کف دست درمان سرپایی و ترخیص

۵۳ حسین مشکی 46 مرد قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۴ اشکان اسدی 24 مرد تشنج درمان سرپایی و ترخیص

۵۵ وجیهه محمودیان 41 زن قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۶ پریسا چگینی 23 زن تنفسی درمان سرپایی و ترخیص

۵۷ علی حیدر پورمند 62 مرد سقوط امام حسین درمان سرپایی و ترخیص.

همچنین، در این حادثه یک نفر به نام علی سلیمانی به دلیل ایست قلبی فوت کرد.