کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت حسام‌الدین سراج با عنوان ترانه‌های زمین در تالار وزارت کشور برگزار شد.

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت حسام‌الدین سراج با عنوان «ترانه‌های زمین» در تالار وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، حسام الدین سراج خواننده موسیقی ایرانی با همکاری یوردال توکجان نوازنده عود و اردم شمشک نوازنده باقلاما از کشور ترکیه کنسرت «ترانه های زمین» را روز دوم دی 1396 در تالار بزرگ وزارت کشور روی صحنه برد. اردشیر کامکار نوازنده کمانچه و همایون نصیری نوازنده پرکاشن در این اجرا سراج را همراهی می‌کردند.

در ادامه عکس‌هایی از این کنسرت را می‌بینید:

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس

کنسرت ترانه های زمین حسام الدین سراج

کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس
کنسرت حسام‌الدین سراج به روایت عکس