جدیدی-خادم؛ خیلی دور، خیلی نزدیک(عکس)

رسول خادم با وجود رای قاطع مجمع فدراسیون کشتی علیه رقیب اصلی خود موضعی نگرفت.

به گزارش "ورزش سه"، تنور انتخابات فدراسیون کشتی با حضور عباس جدیدی داغ شد و روز گذشته تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاسان را به آکادمی المپیک کشاند.

قبل از شروع مجمع همه چیز آرام به نظر می رسید؛ جایی که عباس جدیدی و رسول خادم در راهروی آکادمی ملی المپیک با یکدیگر روبرو شدند و برخورد گرمی با هم داشتند.

جدیدی-خادم؛ خیلی دور، خیلی نزدیک(عکس)

رسول خادم که تا حدودی به گرفتن رای اعتماد در مجمع مطمئن بود، بعد از رفتن جدیدی پشت تربیون ۷ دقیقه از وقت خود را در اختیار اصلی ترین رقیبش قرار دارد. رییس فدراسیون کشتی حسن نیت خود را به رفیق و هم تیمی قدیمی اش ثابت کرد؛ اما جدیدی بدون توجه به این اتفاقات کنایه هایی را به رسول خادم زد.

با این حال در پایان رسول خادم پیروز از مجمع انتخاباتی بیرون آمد و تا ۴ سال آینده به کارش در فدراسیون کشتی ادامه می دهد.

از سوی دیگر عباس جدیدی در همان میانه های راه کنار کشید تا حداقل برای چند سال آینده اثری از او در رشته ای که سال ها برایش زحمت کشیده، نباشد. جدیدی که از چند سال قبل مسیر خود را از ورزش جدا کرده بود و به سمت سیاست رفت؛ حالا باید به فکر راهکار جدیدی برای بازگشت به ورزش باشد.

جدیدی-خادم؛ خیلی دور، خیلی نزدیک(عکس)

بدین ترتیب ۲ رفیق قدیمی و رقبای امروز؛ راه خود را کاملا در ورزش جدا کردند. آنها که روزگاری در کنار هم اوزان سنگین کشتی آزاد ایران را در اختیار داشتند و  مدال های جهانی و المپیک را درو می کردند، حالا هیچ تفاهمی برای همکاری با هم ندارند.