رسول وقتش را به عباس داد اماجدیدی ازمجمع کنارکشید

جدیدی به صحبت ها ادامه داد اما در پایان گفت: مجمع را غیرقانونی می‌دانم و به همین خاطر با کسب اجازه از تمام عزیزان اگر جسارت نباشد و اسم قهر روی آن نگذارید از انتخابات کنار می‌کشم و مجمع را ترک می‌کنم.

به گزارش تابناک ورزشی، مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی از صبح امروز در آکادمی ملی المپیک به ریاست محمدرضا داورزنی در حال برگزاری است. در اواسط مجمع نوبت به سخنرانی کوتاه عباس جدیدی رسید تا پشت تریبون رفته و برنامه هایش را تشریح کند.

در حالی که زمان عباس جدیدی به پایان رسیده بود و رضا لایق به عنوان دبیر مجمع به وی تذکر داد که زمانش به پایان رسیده‌ است، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، از لایق درخواست کرد که پنج دقیقه از زمان او را به جدیدی اختصاص بدهند.

جدیدی به صحبت ها ادامه داد اما در پایان گفت: مجمع را غیرقانونی می‌دانم و به همین خاطر با کسب اجازه از تمام عزیزان اگر جسارت نباشد و اسم قهر روی آن نگذارید از انتخابات کنار می‌کشم و مجمع را ترک می‌کنم.