اهدای عضو جوان ماسالی

اعضای بدن جوان ماسالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

رئیس مرکز بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی استان امروز گفت: 2 کلیه محمد عیسی پور چسلی جوان33 ساله اهل و ساکن ماسال در بیمارستان امام خمینی تهران به بیماران نیازمند اهدا شد.

محمد رضا حسین زاده افزود: وی 12 آذر بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن 20 شهروند گیلانی به بیماران نیازمند اهدا شد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما