حکم شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو

اجرای حکم 74ضرب شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در بجستان خراسان رضوی:

خبرگزاری صدا و سیما: اجرای حکم 74ضرب شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در بجستان خراسان رضوی:

حکم شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو