بلایی که سر 3 زن زلزله زده در چادر آمد

سه زن کرمانی که به‌دلیل ترس از زلزله در چادر خوابیده بودند، با گاز زغال مسموم شده و به بیمارستان انتقال یافتند.

سه زن کرمانی که به‌دلیل ترس از زلزله در چادر خوابیده بودند، با گاز زغال مسموم شده و به بیمارستان انتقال یافتند.

این سه زن که از یک خانواده بودند، بامداد دیروز در حالت اغما به بیمارستان انتقال یافتند اما با تلاش پزشکان حال آنها مساعد است.

منبع: رکنا