اعتیاد سبب برادر کشی شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: روز گذشته در اتوبان شهید کسایی تبریز یک برادر جان برادر دیگر را گرفت.

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی اسمعیل پور افزود: این دو برادر در داخل خودروی پراید سر موضوع اعتیاد و ترک آن جر و بحث کردند که در پی آن، برادر با سلاح شکاری برادر دیگرش را با ضرب گلوله از پای درآورد.

وی ادامه داد: این درگیری که از یک مشاجره‌ی خانوادگی شروع شد، متاسفانه منجر به استفاده از سلاح شکاری و به قتل رساندن نفر همراه با ضرب گلوله شد.

0