زلزله ۴.۶ ریشتری در ارومیه

سرو در آذربایجان غربی ارومیه لرزید.

سرو در آذربایجان غربی ارومیه لرزید.

به گزارش ایسنا، زلزله‌ای به بزرگی4.6 حوالی سرو در ساعت 15:27:57 بوقوع پیوست.

این زلزله در طول جغرافیایی 44.59، عرض جغرافیایی 37.85 و در عمق  13 کیلومتری رخ داد و در فاصله 15 کیلومتری سرو،37 کیلومتری تازه شهر,41 کیلومتری سلماس گزارش شده است.