محدوده های اصلی تصادفات/بیشترین تصادف در کجا واقع می شود

در آبان امسال، ٦٦ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت و گو با سایت راهور با اعلام این آمار گفت:"٦٣ تصادفات برون شهری آبان در محورهای اصلی و ٢٥ درصد در محورهای فرعی و ١٢ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است."

سرهنگ رحمانی در ادامه با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت:"در تصادفات درون شهری آبان ماه امسال، ٤٦ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٨ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٧ درصد دربزرگراه ها رخ داده است."