ازگله باز هم لرزید

زلزله‌‌ای به‌بزرگی ۴/۱ ریشتر کرمانشاه حوالی ازگله را لرزاند.

خبرگزاری ایلنا: زلزله‌‌ای به‌بزرگی ۴/۱ ریشتر کرمانشاه حوالی ازگله را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه به این شرح است:

بزرگی: 4.1

محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  - حوالی ازگله(کرمانشاه)

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/09/01 23:17:13

طول جغرافیایی: 45.66

عرض جغرافیایی: 34.75

عمق زمین‌لرزه: 18 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

19 کیلومتری ازگله (کرمانشاه)

26 کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

37 کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)

نزدیک‌ترین مراکز استان:

137 کیلومتری سنندج

138 کیلومتری کرمانشاه