مردمی که هنوز به آنها چادر نرسیده

مردمی که هنوز به آنها چادر نرسیده خودشان دست به کار شده‌اند، روستای تپانی سر پل ذهاب.

کانال تلگرام خبرگزاری ایسنا: مردمی که هنوز به آنها چادر نرسیده خودشان دست به کار شده‌اند، روستای تپانی سر پل ذهاب.

مردمی که هنوز به آنها چادر نرسیده