خسارت زلزله به بنای پشت قلعه آبدانان

خسارت وارد شده در زلزله ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان در غرب ایران به بنای پشت قلعه آبدانان.

کانال تلگرام خبرآنلاین: خسارت وارد شده در زلزله ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان در غرب ایران به بنای پشت قلعه آبدانان.

خسارت زلزله به بنای پشت قلعه آبدانان