بوئینگ ۷۴۷ باری برای کمک رسانی به زلزله‌زدگان

هواپیمای بوئینگ 747 باری هما حامل 100 تن ملزومات کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور شامل چادر، دارو و سایر اقلام مورد نیاز هموطنان آسیب دیده.

کانال تلگرام آفتاب نیوز: هواپیمای بوئینگ 747 باری هما حامل 100 تن ملزومات کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور شامل چادر، دارو و سایر اقلام مورد نیاز هموطنان آسیب دیده.

بوئینگ ۷۴۷ باری برای کمک رسانی به زلزله‌زدگان