تخریب بخش‌هایی از قلعه سفید دهلران ایلام

تخریب بخش هایی از اثر تاریخی قلعه سفید دهلران ایلام در زلزله شدید ۲ شب گذشته.

کانال تلگرام انتخاب: تخریب بخش هایی از اثر تاریخی قلعه سفید دهلران ایلام در زلزله شدید ۲ شب گذشته.

تخریب بخش‌هایی از قلعه سفید دهلران ایلام