زلزله در لرستان و ایلام

زلزله ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر دقایقی پیش مرز استانهای لرستان و ایلام - حوالی کوهدشت(لرستان) را لرزاند

زلزله در لرستان و ایلام