خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)

زلزله ۷.۳ ریشتری شب گذشته در مرز ایران و عراق خسارت‌هایی را نیز در کشور عراق به همراه داشت. در گزارش زیر بخشی از خسارت‌های این زلزله ویرانگر در خاک عراق را مشاهده می‌کنید.

خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)
خسارت‌های زلزله در عراق (عکس)

0