اسکان مردم در زمین‌های ورزشی کرمانشاه

اسکان مردم در زمین های ورزشی استان کرمانشاه و امداد رسانی به زلزله زدگان و مردم کرمانشاه.

کانال تلگرام آفتاب نیوز: اسکان مردم در زمین های ورزشی استان کرمانشاه و امداد رسانی به زلزله زدگان و مردم کرمانشاه.

اسکان مردم در زمین‌های ورزشی کرمانشاه