(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان

در پی زمین لرزه در غرب کشور نیروهای کمکی ارتش، شامل۳ تیپ از یگان‌های نیروی زمینی اعم از یگان‌های رزمی و درمانی به منطقه زلزله زده سرپل ذهاب استان کرمانشاه اعزام شدند. همچنین بالگردهای هوانیروز و  امکانات پزشکی به منطقه حادثه دیده اعزام شده‌اند و بیمارستان ۵۲۰ منطقه‌ای نیروی زمینی ارتش در حال مداوای مصدومان هستند. عکس های زیر امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان در سر پل ذهاب را نشان می‌دهد. عکاس: مرتضی فخری نژاد/ واحد مرکزی خبر

(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
(تصاویر) امداد رسانی ارتش به زلزله زدگان
گزارش مشکل
زمین لرزهزلزله