مردم برای اعلام خسارتها ی زلزله صبور باشند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری در گفتگو یی اظهار داشت:مکانیزم برآورد خسارت های زلزله دیشب به زودی از طریق رسانه های رسمی استان اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین وی گفت: از مردم شهرها و روستاهای استان ایلام که دچار خسارت شده اند میخواهیم فعلابه هیچ اداره ای مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در خصوص ارزیابی خسارت های وارده در جلسات آتی مدیریت بحران استان تصمیم لازم اتخاذ و از طریق رسانه های رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید و زمان کافی برای این موضوع اختصاص خواهد یافت.