(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق

شب گذشته زلزله ای با قدرت 7.2 ریشتر جنوب شرق سلیمانیه در عراق را لرزاند. شدت زمین لرزه عراق به حدی بود که از تهران تا کویت احساس شد. بر اساس اعلام مرکز زمین‌شناسی آمریکا مرکز زلزله نزدیک سلیمانیه عراق بوده و 7.2 ریشتر قدرت داشته است. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری آناتولی از سلیمانیه عراق پس از زلزله را در زیر می بینید.

(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق
(تصاویر) شب زلزله در سلیمانیه عراق