تسلیت توئیتری یونیسف در پی وقوع زلزله اخیر

دفتر یونیسف در تهران در پیامی توئیتری، کشته شدن جمعی از مردم ایران را تسلیت گفت

کانال تلگرام ایرنا: دفتر یونیسف در تهران در پیامی توئیتری، کشته شدن جمعی از مردم ایران را تسلیت گفت.

تسلیت توئیتری یونیسف در پی وقوع زلزله اخیر