(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه

زمین لرزه ای به بزرگی 7 و 2 دهم ریشتر ساعت 21 و 48 دقیقه و 16 ثانیه شامگاه یکشنبه به ثبت رسیده است. این زمین لرزه در 5 کیلومتری ازگله، 25 کیلومتری تازه آباد،37 کیلومتری باینگان، 112 کیلومتری سنندج و 122 کیلومتری کرمانشاه روی داده است. تصاویر زیر مصدومین زلزله شب گذشته را در بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب در کرمانشاه نشان می دهد.

(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه
(تصاویر) بیمارستان اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه