خسارات زلزله در سنندج

وقوع زمین لرزه در مناطق غربی کشور باعث ایجاد خسارت در برخی شهرها از جمله سنندج شده است.

خبرگزاری مهر: وقوع زمین لرزه در مناطق غربی کشور باعث ایجاد خسارت در برخی شهرها از جمله سنندج شده است.

خسارات زلزله در سنندج
خسارات زلزله در سنندج
خسارات زلزله در سنندج