پس لرزه 4 ریشتری در ازگله کرمانشاه

پس لرزه 4 ریشتری در ازگله کرمانشاه، ساعت 6:44 صبح امروز

پس لرزه 4 ریشتری در ازگله کرمانشاه