نجار: در قصرشیرین تعدادی زیر آوار هستند

نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: آمار اولیه ای که داریم در قصرشیرین تعدادی مجروح زیر آوار هستند.

نمایش بیشتر

برترین ها: نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پی زلزله اخیر گفت: آمار اولیه ای که داریم در قصرشیرین تعدادی مجروح زیر آوار هستند.