آماری از زلزله امشب در عراق و ایران

گفته می‌شود ۱۸۰ میلیون نفر زمین‌لرزه ۷.۲ ریشتری امشب را در چند کشور از جمله ایران، عراق، لبنان و کویت احساس کرده‌اند.

آماری از  زلزله امشب در عراق و ایران
گزارش مشکل
زلزلهعراقامشبکویت