فرماندار: دو کشته در زلزله کرمانشاه در قصر شیرین/برآورد خسارات ممکن نیست

تهران-ایرنا- فرماندار قصر شیرین گفت: زمین لرزه در قصر شیرین موجب شد دو تن از هموطنان جان خود را از دست داده و تعداد بسیاری نیز زخمی شوند.

فرماندار: دو کشته در زلزله کرمانشاه در قصر شیرین/برآورد خسارات ممکن نیست

فرامرز اکبری یکشنبه شب در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: دو نفر فوتی در شهرستان مرزی قصر شیرین گزارش شده و تعداد زخمی ها در این شهر زیاد است.

خسارت وارده به دلیل قطع برق قابل برآورد نیست.

براساس گزارش خبرنگار ایرنا از کرمانشاه نیز، تلفن همراه اول در این شهر مختل شده است. همچنین مردم در خیابان ها هستند .

در بخشی از شهر برق قطع شده و گزارش اسیب دیدگی در بخش هایی از شهر گزارش شده است. ترافیک شدید در خیابان های شهر دیده می شود.

بخش هایی از منازل ریزش داشته و برخی خانه های آپارتمانی ترک خورده است.گزارشی از مصدوم و مجروح منتشر نشده و صدای اژیر ماشین های امدادی شنیده میشود.