حکم دادگاه برای فروشندگان گوشت الاغ در استان فارس/ زندان و شلاق در ملا عام

فروشندگان گوشت الاغ در شهرستان کارزون از سوی شعبه 26 دادگاه استان فارس به مجازات سنگین محکوم شدند.

یا حکم قطعی شعبه 26 دادگاه تجدید نظر فارس، قصاب متخلف و همدستش به شلاق در ملاء عام و زندان محکوم شدند.

حکم قصاب متهم به فروش گوشت الاغ در دادگاه تجدید نظر شعبه 26 استان فارس صادر شد که بر اساس آن، متهم ردیف اول آقای (ح. ع. ق) به 5 سال حبس و شلاق در ملاء عام و متهم ردیف دوم آقای (ح. الف) به یک سال حبس و شلاق در ملاء عام محکوم شدند.

منبع: ایلنا