مچاله شدن ریو در تصادف با کامیون/ 4 کشته و یک زخمی (عکس)

تصادف یک دستگاه کامیون با ریو در جاده بروجرد به اراک، ۴ کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

مچاله شدن ریو در تصادف با کامیون/ 4 کشته و یک زخمی (عکس)
مچاله شدن ریو در تصادف با کامیون/ 4 کشته و یک زخمی (عکس)
مچاله شدن ریو در تصادف با کامیون/ 4 کشته و یک زخمی (عکس)
مچاله شدن ریو در تصادف با کامیون/ 4 کشته و یک زخمی (عکس)
مچاله شدن ریو در تصادف با کامیون/ 4 کشته و یک زخمی (عکس)

0

گزارش مشکل
تصادفریومچاله