سوشا از باب‌اسفنجی چهل‌تیکه شد +‌تصویر

دیروز سوشا و لباس‌هایش بار دیگر سوژه شد و این بار عکس سوشا با لباس‌های چهل تیکه در فضای مجازی منتشر شد.

سوشا مکانی یکی از فوتبالیست‌هایی است که به پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب شهرت دارد. با وجود انتقاد‌های زیاد از نحوه پوشش سوشا، گلر اسبق پرسپولیس همیشه عنوان کرده این نوع لباس پوشیدن را دوست دارم و این یک موضوع شخصی است. از آخرین باری که سوشا به خاطر لباس‌هایش سوژه شد، چند سال می‌گذرد جایی که مکانی با لباس‌هایی با مدل باب‌اسفنجی دیده شد. حالا دیروز سوشا و لباس‌هایش بار دیگر سوژه شد و این بار عکس سوشا با لباس‌های چهل تیکه در فضای مجازی منتشر شد.

سوشا از باب‌اسفنجی چهل‌تیکه شد +‌تصویر