توانایی انجام روزانه ١٢٠٠ تست کرونا در پاستور

ایلنا: رییس انستیتو پاستور ایران گفت: تمام نمونه های کرونای پذیرش شده در انستیتو پاستور ایران صفر شد و در حال حاضر هیچ نمونه ی در نوبت انجام، در این مرکز وجود ندارد.

رییس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد:

توانایی انجام روزانه ١٢٠٠ تست کرونا در پاستور

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: تمام نمونه های کرونای پذیرش شده در انستیتو پاستور ایران صفر شد و در حال حاضر هیچ نمونه ی در نوبت انجام، در این مرکز وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، علیرضا بیگلری، رییس  انستیتو پاستور ایران ضمن اعلام این خبر گفت: تمام نمونه های کرونای پذیرش شده هفته قبل در انستیتو پاستور ایران در شب گذشته و در واقع، دو روز زودتر از زمان قول داده شده انجام شد.

بیگلری  همچنین گفت: در طی هفته گذشته، علاوه بر راه اندازی بیش از بیست آزمایشگاه تشخیصی کرونا در سراسر کشور، ظرفیت انجام تست در انستیتو پاستور بیش از ده برابر افزایش یافت و اکنون توانائی انجام روزانه ١٢٠٠ تست در پاستور وجود دارد.

بیگلری با بیان این که همزمان کار آموزش و پایش آزمایشگاههای راه اندازی شده هم در جریان است، گفت: با این اقدام، در حال حاضر در تمام کشور از مشهد تا اهواز و از تبریز تا تهران و زاهدان، با یک سبک و یک پروتکل واحد کار می کنند و  نماینده سازمان جهانی بهداشت از  این اقدام به عنوان کار عالی (Best practice) نام می برد.

رییس  انستیتو پاستور ایران در ادامه از رهنمودها و حمایتهای وزیر بهداشت و معاونین این وزارتخانه و نیز همکاری صمیمانه مدیران ارشد وزارتخانه و مساعی شبانه روزی روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور قدردانی کرد.

لینک کپی شد