جدول/ هزینه خرید مسکن در منطقه دلاوران تهران

برای خرید واحد ۶۰ متری با عمر ۱۸ سال در دلاوران، به سرمایه ۶۶۰ میلیون تومانی نیاز است.

مسکن نمایه