فیلم| کارشناس ایران‌اینترنشال: پیشنهاد کمک آمریکا به ایران درموضوع کرونا ریاکارانه است

ملیحه محمدی از فعالان اپوزیسیون به ایران اینترنشنال گفت: پومئو با تحقیر ایران و بدون ارائه برنامه ای مشخص، ادعای کمک به ایران را می کند و این درحالیست که هلال احمر ایران بخاطر تحریم ها نمی تواند کمکی دریافت کند.

نمایش بیشتر

ملیحه محمدی از فعالان اپوزیسیون به ایران اینترنشنال گفت: پومئو با تحقیر ایران و بدون ارائه برنامه ای مشخص، ادعای کمک به ایران را می کند و این درحالیست که هلال احمر ایران بخاطر تحریم ها نمی تواند کمکی دریافت کند.

دانلود