آموزش جهادگران سلامت برای حضور در بیمارستان‌های قم

آموزش جهادگران سلامت برای حضور در بیمارستان‌ها

قم - سری دوم جهادگران سلامت در حال فراگرفتن دوره‌های آموزشی برای حضور در بیمارستان‌های قم و کمک به بیماران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای جهادی اعم از طلبه‌ها و جوانان غیرطلبه آموزش‌های بهداشتی و مراقبتی را فراگرفته و به زودی در بیمارستان‌های قرنطینه برای کمک به پرستاران مشغول فعالیت می‌شوند.

با توجه به اینکه حضور همراه بیمار در بیمارستان‌ها ممنوع است، جهادگران سلامت در کنار قهرمانان سلامت، امور مربوط به بیماران را پیگیری می‌کنند.

گفتنی است، مسئولان بهداشتی و کادر درمانی از حضور نیروهای جهادی در بیمارستان‌ها استقبال کردند.