واژگونی مرگبار پراید در جاده دامغان - سمنان با ۳کشته (عکس)

واژگونی و حریق یک دستگاه پراید در جاده دامغان - سمنان سه کشته بر جا گذاشت.

واژگونی مرگبار پراید در جاده دامغان - سمنان با ۳کشته (عکس)
واژگونی مرگبار پراید در جاده دامغان - سمنان با ۳کشته (عکس)

0