برگزاری نشست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره کروناویروس

نشست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره آمادگی برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رییس دبیرخانه، برگزار شد.

کروناویروس اپیدمی چین بیمارستان بیمار

نشست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره آمادگی برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رییس دبیرخانه، برگزار شد.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام وبدا، با توجه به شیوع ابتلا به ویروس کرونا در چند کشور و لزوم آمادگی برای پیشگیری و کنترل آن، نشستی به دعوت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با دستور کار گزارش اقدامات انجام‌شده جهت پیشگیری و کنترل بیماری، گزارش اقدامات انجام‌شده جهت اطلاع‌رسانی و مدیریت انتشار اخبار و تعیین انتظارات از دستگاه‌ها برای پیشگیری و کنترل ویروس nCoV-2019 و با حضور دکتر علی دل‌پیشه - رییس این دبیرخانه برگزار شد.

این نشست، روز گذشته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حضور بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.