چرا مراکز اشتعالزا در مجاورت فرودگاه است؟

ابوالفضل طبرزدی از مخاطبان انصاف نیوز به همراه تصویری نوشته است: در حادثه خروج هواپیما از باند فرودگاه ماهشهر ،هواپیما وارد جاده بندرامام_بندرماهشهر شده بود. اگر فاصله بیشتری را طی می کرد به پمپ گاز برخورد می‌کرد حادثه ناگواری رخ می‌داد. چرا مراکز اشتعالزا را در اطراف فرودگاه‌ها جانمایی می کنند؟ حداقل اگر مراکز اشتعالزا … نوشته چرا مراکز اشتعالزا در مجاورت فرودگاه است؟ اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.

چرا مراکز اشتعالزا در مجاورت فرودگاه است؟

ابوالفضل طبرزدی از مخاطبان انصاف نیوز به همراه تصویری نوشته است:

«در حادثه خروج هواپیما از باند فرودگاه ماهشهر ،هواپیما وارد جاده بندرامام_بندرماهشهر شده بود. اگر فاصله بیشتری را طی می کرد به پمپ گاز برخورد می‌کرد حادثه ناگواری رخ می‌داد. چرا مراکز اشتعالزا را در اطراف فرودگاه‌ها جانمایی می کنند؟ حداقل اگر مراکز اشتعالزا در مجاورت فرودگاه است اصول ایمنی متفاوتی نسبت به شرایط عادی داشته باشند.»

گزارش اولیه سانحه‌ی هواپیمای تهران – ماهشهر