تصاویر: گردش توریست‌های چینی با سگ‌های هاسکی سیبری

سگ‌های هاسکی سیبری در پارک گردشگری شفق شمالی در مورمانسک/توریست‌های چینی در مورمانسک با سگ‌های هاسکی به گردش پرداختند.