گفت‌وشنود/ جواب تلفن‌!

یارو هر دو طرف صورتش سوخته بود، پرسیدند؛ چی شده‌؟ گفت؛ داشتم اطو می‌کردم که تلفن زنگ زد و من به جای گوشی، اطو را بیخ گوشم گذاشتم‌! برداشتم‌!

عکس/ جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی

به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در گفت‌وشنود خود نوشت:

گفت‌: اصلاحاتچی‌ها و تدبیری‌ها و کارگزارانی‌ها که دولت را در قبضه خود گرفته‌اند غیر از خسارت محض و بر باد دادن تاسیسات هسته‌ای و تحمیل مشکلات اقتصادی، گرانی لجام‌گسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملی و... چه دستاوردی داشته‌اند؟!

گفتم‌: اگر دستاوردی داشتند که با هزار زبان مطرح می‌کردند و مجبور نبودند پشت سر هم برای فرار از پاسخگویی حاشیه بسازند؟!

گفت‌: با این فاجعه‌ای که به ملت تحمیل کرده‌اند، دیگر از جان مردم چه می‌خواهند که اصرار دارند وارد مجلس بشوند؟!

گفتم‌: یارو هر دو طرف صورتش سوخته بود، پرسیدند؛ چی شده‌؟ گفت؛ داشتم اطو می‌کردم که تلفن زنگ زد و من به جای گوشی، اطو را بیخ گوشم گذاشتم‌! برداشتم‌! پرسیدند؛ آن طرف صورتت چرا سوخته‌؟ گفت؛ بالاخره تلفن را که باید جواب می‌دادم‌!