تصاویر: آتش سوزی به پایتخت استرالیا نزدیک شد

آتش‌سوزی‌ها در استرالیا از کنترل خارج شده و تهدیدی جدی را برای پایتخت و مناطق پیرامون آن به وجود آورده است.

آتش‌سوزی‌ها در استرالیا از کنترل خارج شده و تهدیدی جدی را برای پایتخت و مناطق پیرامون آن به وجود آورده است.

فرودگاه کانبرا تخلیه شده و مردم پایتخت و مناطق اطراف آن ۷۲ ساعت مهلت دارند شهر و خانه‌های خود را تخلیه کنند.