سومین مدیر شهرداری قروه هم بازداشت شد

بعد از گذشت چند روز از بازداشت شهردار قروه، با حکم مراجع قضایی مسوول جایگاه‌های CNG شهرداری قروه هم بازداشت شد.

حسین احمدی رئیس شورای شهر قروه اظهار داشت: در دی ماه سال‌جاری شهردار قروه به دلیل برخی سوءاستفاده‌های مالی و رسیدگی به پرونده او بازداشت شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در چند روز اخیر مسوول امور قراردادهای شهرداری قروه نیز برای رسیدگی به تخلفات احتمالی بازداشت شد و اکنون نیز تحت بازداشت قرار گرفته است.

سومین مدیر شهرداری قروه هم بازداشت شد

رئیس شورای شهر قروه اذعان داشت: صبح روز جمعه نیز مسئول جایگاه‌های CNG شهرداری قروه به دلیل برخی تخلفات در واگذاری جایگاه‌ها توسط مراجع قضایی بازداشت شد.

احمدی افزود: بنا به درخواست مردم و پیگیری‌های شورای شهر به سراغ دادستان قروه رفتم و خواستار علت بررسی وضعیت این ۳ مدیر بازداشتی شهرداری قروه شدم که دادستان اعلام کرد پرونده آنها در حال بررسی و رسیدگی است.

به گفته رئیس شورای شهر قروه، هیچ گونه اطلاع و اخباری در مورد علت بازداشت شهردار، مسوول امور قراردادها و مسوول جایگاه‌های CNG شهرداری قروه در دسترس نیست.