مسیرهای گردشگری در مناطق آزاد تعریف نشده است

مدیر گردشگری دبیرخانه مناطق آزاد کشور گفت: متاسفانه مسیرهای گردشگری در مناطق آزاد کشور تعریف نشده است، درحالی که امسال ۱۳ میلیون گردشگری داخلی و خارجی از این مناطق بازدید کردند.

حسین اله بداشتی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۳ میلیون گردشگر داخلی و خارجی از مناطق آزاد تجاری، صنعتی و گردشگری کشور بازدید کردند، اظهار داشت: امروز مناطق آزاد تجاری، صنعتی و گردشگری کشور در حوزه‌های مختلف از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی برخوردار هستند و توانستند ارتباطات خوبی با کشورهای مختلف در بخش‌های گوناگون همکاری داشته باشند.

وی ادامه داد: با پیشنهاد دولت به مجلس که شهرستان نوشهر به عنوان منطقه آزاد گردشگری سلامت انتخاب شود این نوع منطقه آزاد اولین منطقه آزاد گردشگری سلامت در کشور خواهد بود و قطعاً می‌تواند در حوزه مراودات گردشگری موفق عمل کند.

مسیرهای گردشگری در مناطق آزاد تعریف نشده است

اله بداشتی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران پزشکان خوبی در منطقه دارد و از نظر علم پزشکی پیشرفت‌های خوبی داشته است قطعاً منطقه آزاد گردشگری سلامت می‌تواند حضور میهمانان خارجی را بیش از پیش کند.

مدیر گردشگری دبیرخانه مناطق آزاد کشور تصریح کرد: منطقه آزاد گردشگری برای ورود مسافران دیگر نیاز به ویزا نیست و این موجب می‌شود تا شاهد استقبال خوب میهمانان خارجی از مناطق گردشگری غرب استان مازندران بعد از تصویب شدن نوشهر به عنوان منطقه آزاد گردشگری سلامت از سویمجلس باشیم.

اله بداشتی بیان داشت: مردم نباید تصور کنند به محض اینکه نوشهر به عنوان منطقه آزاد گردشگری سلامت اعلام شد می‌توانند ماشین خارجی با قیمت پایین بخرند و سوار شوند و… زیرا تعریف و جایگاه منطقه آزاد گردشگری سلامت با مناطق آزاد صنعتی، تجاری متفاوت است.

وی گفت: در بین مناطق آزاد کشور استقبال گردشگران داخلی و خارجی از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار بهتر از دیگر مناطق آزاد بوده اما مناطق آزاد دیگر ما هم مانند ارس و ماکو و انزلی نیز استقبال خوبی شد اما باید به این نکته مهم توجه کنیم که حضور در شمال با همه مناطق فرق می‌کند و اکثر مردم در برنامه سفر آنها در طول سال شمال قرار دارد.

اله بداشتی بیان داشت: دبیرخانه مناطق آزاد کشور برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی فیتور اسپانیا که ۵ نمایشگاه برتر گردشگری در جهان است شرکت کرد و در آنجا سعی کردیم بتوانیم مناطق آزاد کشور را برای گردشگران خارجی و تورهای بین المللی معرفی ویژه ای داشته باشیم.

وی گفت: متأسفانه مناطق آزاد کشور در مسیرهای گردشگری تعریف نشده بود امسال آمدیم ۶ تور در مسیرهای مناطق آزاد کشور تعریف کردیم تا گردشگران خارجی بتوانند از همه مناطق آزاد کشور بازدید داشته باشند.