۲هوایپمای مسافری به علت آب و هوای نامساعد تهران در یزد فرود آمدند

مسئول روابط عمومی فرودگاه های استان یزد از فرود دو هواپیمای مسافری در فرودگاه یزد به علت نامساعد بودن آب و هوای تهران خبر داد.

محمد ادیب دوست اظهار داشت: دو پرواز ATR ایران ایر به شماره پرواز ۳۳۲۲ رامسر - تهران و ۳۳۴۰ نوشهر - تهران به علت خرابی هوای تهران، دایورت کرده و در ساعت ۱۵:۰۵ و ۱۵:۱۵ امروز در فرودگاه یزد به زمین نشستند.

وی عنوان کرد: این هواپیماها به ترتیب در ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۶:۴۰ امروز، فرودگاه یزد را به مقصد تهران ترک کردند.

ادیب دوست ادامه داد: فرودگاه یزد از فرودگاه‌های احتیاطی برای فرود اضطراری در محلی غیر از مقصد برای این پروازها انتخاب شده است.

۲هوایپمای مسافری به علت آب و هوای نامساعد تهران در یزد فرود آمدند

وی عنوان کرد: این دو پرواز با تصمیم خلبان و نامساعد بودن آب و هوا در مناطق دیگر برای مدت کوتاهی در یزد به زمین نشست.

ادیب دوست یادآور شد: این فرود و پرواز مجدد در فرودگاه شهید صدوقی یزد بدون مشکل انجام شد.