وزارت خارجه ایران: پلیس فرانسه علیه تظاهرات کنندگان در این کشور از زور و خشونت استفاده نکند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت و پلیس فرانسه خواست در مواجهه با تظاهرات صنفی و قانونی مردم خود از زور و خشونت استفاده نکند‏ .

وزارت امورخارجه ایران در صفحه توئیتر رسمی خود نوشت: «دولت و پلیس ‎فرانسه را در مواجهه با " تظاهرات صنفی، قانونی، آرام و غیر مسلحانه مردم خود" به پرهیز از کاربرد زور و خشونت عریان و رعایت حقوق آنها فرا می‌خوانیم.»

وزارت خارجه ایران: پلیس فرانسه علیه تظاهرات کنندگان در این کشور از زور و خشونت استفاده نکند