تعیین تکلیف ۷۰ نفر از ایرانیان مقیم چین

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پیام توئیتری اعلام کرد که در نامه‌ وزیر بهداشت خطاب به معاون اول رییس جمهور درباره توقف پروازها از چین، اعلام شده که بیش از۷۰ نفر از هموطنان و دانشجویان ایرانی مقیم ‌ووهان چین، با تمهیدات ویژه و تحت مراقبت‌های بهداشتی خاص ظرف روزهای آینده به کشور بازخواهند گشت.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پیام توئیتری اعلام کرد که در نامه‌ وزیر بهداشت خطاب به معاون اول رییس جمهور درباره توقف پروازها از چین، اعلام شده که بیش از۷۰ نفر از هموطنان و دانشجویان ایرانی مقیم ‌ووهان چین، با تمهیدات ویژه و تحت مراقبت‌های بهداشتی خاص ظرف روزهای آینده به کشور بازخواهند گشت.

در پیام توئیتری دکتر کیانوش جهانپور آمده است:

تعیین تکلیف ۷۰ نفر از ایرانیان مقیم چین

"درخواست ‎#توقف پروازهای توریستی/تجاری از/به ‎#چین در نامه وزیر بهداشت به معاون اول رییس جمهور؛

بیش از ۷۰ نفر از هموطنان و دانشجویان ایرانی مقیم ‎#ووهان چین، با تمهیدات ویژه و تحت مراقبت‌های بهداشتی خاص ظرف روزهای آینده به کشور بازخواهند گشت و برای دوهفته در مکان مناسبی تحت نظر قرار خواهند گرفت.

مراقبت‌ها و غربالگری ورود ادامه دارد."