دانش جعفری: مجلسی قوی است که قدرت اجماع سازی بالایی داشته باشد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که یکی از مهم ترین ویژگی های مجلس بالا رفتن قدرت اجماع سازی و بازگشت به وظیفه اصلی نمایندگی است.

داوود دانش جعفری در جلسه پویش اقتصادی راه نو با موضوع اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم اظهارکرد: مجلس مکانی است که مظهر کار گروهی است. اینگونه نیست که هر نماینده ایده خود را بتواند به تنهایی عملی کند، برای هر کاری نیاز به یک اراده دسته جمعی در مجلس است.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از ویژگی های مهم مجلس قدرت اجماع سازی است. بحث گم شدن وظایف نمایندگان مجلس بسیار مهم است. مجلس محدودیت هایی دارد و نمی‌تواند به همه آرزوهای خود برسد. امروز در مجالس دنیا زمانی که یک لایحه به مجلس می رود مجلس حق دارد آره یا نه بگوید. یعنی یا کل آن را می پذیرد یا نمی پذیرد. چانه زنی ها به بیرون از مجلس باز می گردد.ما امروز یک پدیده ای داریم بسیاری از لوایح زمانی به مجلس می آید ۱۸۰ درجه ماهیت آن تغییر می کند.


دانش جعفری: مجلسی قوی است که قدرت اجماع سازی بالایی داشته باشد این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: یکی از بحث های اساسی روشن کردن وظیفه مجلس است. یکسری از وظایف اجرایی را نمی توان به تنهایی بر دوش مجلس انداخت. تنظیم رابطه بین کارآیی و عدالت بسیار مهم است. این نقص در مجلس زیاد است. بعضا در بحث های اقتصاد اثباتی و هنجاری همیشه بعد هنجاری را در نظر می گیرند و راه اثباتی برای آن ارائه نمی‌کنند. ما باید یک چارچوب برای حکم رانی مجلس داشته باشیم و نباید هر فرد تک به تک جلو برود.
وی در پایان افزود: یک مجلس قوی مجلسی است که قدرت اجماع سازی قوی دارد و می تواند در راستای حل مشکلات قدم بردارد.